Höghållfast Stål

Höghållfast plåt enl. EN 10025

Höghållfasta stål används till konstruktioner som ställer krav på hållfasthet i kombination med lägre vikt, ofta även utsatt för lägre temperaturer. Genom termomekanisk valsning bibehålls mycket god svetsbarhet.

Exempel på applikationer är: Kranar, Vindkraft, Tankar, cisterner, offshore, jordbruks- och skogsmaskiner.
Vanliga stålsorter inom segementet är :S420 S460 S500 S550 S690 S890 S960.
Leveranstillstånd Q, QL, QL1, QL2.
Tjocklek: 3-300mm Bredder: 1000-3000mm.

Går också att få som Z-provad enligt EN 10160, blästrad, ultraljudsprovad eller som skurna eller på annat sätt bearbetade detaljer.

Fråga alltid NORDMET!